Experienta, cunostitele si acuratetea estimarilor duc la un cost redus si profit mai mare

Vrei sa construiesti….costa…cat???…..Noi iti facem bugetul

Ce facem noi?

Etapele parcurse de noi in realizarea estimarii valorii lucrarilor de constructii sunt:

– analizam proiectul transmis de dvs.;

– verificam si identificam activitatile de constructii aferente investitiei dvs;

– determinam cantitatile pe fiecare activitate de constructii;

– optimizam lista de activitati si cantitati ;

– identificam si/sau propunem caracteristicile si calitatile materialelor de constructii ;

– stabilim costurile unitare ale materialelor de constructii in functie de caracteristicile acestora ;

– determinam si completam costurile unitare totale de executie (material, manopera, utilaj, transport) pentru fiecare activitate;

– realizam bugetului total al investitie pentru lucrarile de constructii;

– propunem solutii constructive si materiale in vederea atingerii nivelului dorit al raportului calitate-/pret;

– propunem cele mai bune preturi pentru materialele de constructii , precum si furnizorii lor;

– stabilim timpului necesar terminarii proiectului si a investitiei dvs.;

Ce obtineti dumneavoastra ?

Avantajele rezultate in urma estimarii costurilor unei constructii, inaintea demararii efective a investitiei, sunt numeroase, printre care mentionam:

– determinarea bugetului lucrarilor de constructii pentru investitia propusa;

– clarificarea tipului si dimensiunii proiectului ce se poate executa cu un buget propus;

– identificarea costurilor reale ale lucrarilor de constructii;

– reducerea costurilor de realizare a lucrarilor de constructii;

– identificarea potentialilor factori de risc ce pot influenta bugetul unei lucrari;

– stabilirea solutiei constructive si a nivelului calitativ al lucrarilor, raportat la suma propusa pentru investitie;

– reducerea timpului de finalizare a investitiei;

– posibilitatea asigurarii finantarii investitiei de la inceputul ei si pana la sfarsit;

– evitarea situatiilor de oprire a lucrarilor din considerente tehnico-financiare;

– urmarirea cheltuielilor efectuate si a celor ramase de efectuat in orice stadiu de executie;

Inca mai ai neclaritati?
Solicita mai multe informatii!

Estimarea, baza investitiei dumneavoastra

construction blueprintsEstimarea costului reprezinta o aproximare a costului unui proiect de constructii, in diverse faze ale realizarii acestuia. O estimare a costului unui proiect este adesea folositoare pentru determinarea fezabilitatii unui proiect, pentru stabilirea resurselor financiare necesare realizarii lui, pentru a  compara ofertele primite de la executanti, in vederea realizarii proiectului sau pentru a pregati o oferta, in perspectiva semnarii unui contract.

Estimarea valorii unei lucrari de constructii depinde de numerosi factori precum: acuratetea listei de activitati si cantitati, solutia constructiva aleasa, caracteristicile materialelor dorite, pretul materialelor si a fortei de munca in functie de zona geografica , amplasarea zonei de desfasurare a lucrarilor si accesul la aceasta, metodele tehnologice alese de executie,conditii ale pietei locale , conditii specifice fiecarui santier si altele.Analiza acestor factori numai de catre experti in domeniul estimarii costurilor in constructii, cu vasta experienta in intreg domeniul constructiilor,va duce la stabilirea unor solutii tehnico economice pentru investitia propusa, care sa corespunda cerintelor si nevoilor dvs.

Estimarea ordinului de marime:

House project

 

Aceasta estimare se face atunci cand informatiile despre proiectul ce se doreste a se realiza sunt minime sau cand acestea nu exista deloc. In aceasta faza estimarea se face pe baza experientei prin asimilarea cu proiecte avand caracteristici apropiate, determinandu-se o lista de cantitati generala si valorile financiare estimate aferente.

In acest stadiu se pot obtine informatii privind nivelul de marime al proiectului, fie referitoare la dimensiunea si caracteristicile proiectului ce se intentioneaza a se realiza cu un buget propus, fie la stabilirea resurselor financiare necesare realizarii unui proiect cu dimensiuni si caracteristici prestabilite.

Aceasta estimare corespunde unei faze a proiectului denumita Studiu de Fezabilitate.

Estimarea preliminara:

Keys to new home

 

In aceasta faza, pe baza studiului de fezabilitate, s-a dezvoltat proiectul de executie, existand  documente si informatii de baza, dar precise, referitoare la proiect, care permit, prin analiza proiectului aferent autorizatiei de construire, determinarea unei liste mai detaliata si precisa de activitati, cu cantitati mai exacte si costurile unitare aferente acestora.

In aceasta etapa cunoscandu-se solutia constructiva si caracteristicile principalelor materiale de constructie , estimarea va avea un grad de probabilitate a realizarii ei la finalul investitiei mai mare.

Aceasta faza corespunde unei faze a proiectului denumita Documentatie tehnica pentru Autorizatia de Construire.

Estimarea definitiva:

Handing Over The New House Keys with Home in the Background.

 

O estimare definitiva este pregatita atunci cand sunt puse la dispozitie toate planurile,detaliile si specificatiile tehnice de realizare a proiectului final. In acest sens, se analizeaza aceste informatii si se face o lista de activitati, cu cantitati aferente pe fiecare activitate, aceasta numindu-se antemasuratoare sau lista de cantitati. Urmeaza apoi aplicarea costurilor unitare totale pe fiecare activitate, in functie de caracteristicile de calitate precis definite, stabilite prin proiectul tehnic de executie.

Rezultatul obtinut este o estimare cu grad mare de realizare la finalizarea lucrarilor de constructii, in conditiile respectarii documentatiei pe baza careia s-a facut estimarea si fara abateri de la scopul lucrarii.

Aceasta faza corespunde unei faze a proiectului denumita Proiect tehnic si Detalii de Executie.